Archiv

Všechny aktuality zveřejněné
na našem webu


Dentální hygiena

Z mnohých současných klinických studií vyplývá, že velká část naší populace trpí zubními kazy, chronickou gingivitidou a v pozdějším věku parodontitidou. Velmi často se v ordinaci setkáváme s pacienty, kteří ani netuší, že tímto onemocněním trpí, nepečují adekvátně o svůj postižený chrup a nevědí, jakými technikami a metodami lze jejich orální zdraví vylepšit. Velké procento těchto pacientů je potom vděčné za podněty a informace, které jim může poskytnout lékař, nebo zdravotní sestra, ale optimální prostor zde má dentální hygienistka. Poskytování informací o orálním zdraví a možnostech jeho vylepšení je naším důležitým úkolem a mám tu zkušenost, že dobře instruovaný pacient mnohem lépe spolupracuje a dokáže případnou progresi onemocnění omezit.

Takový pacient, který umí dobře pečovat o svůj chrup, navíc může usnadnit práci zubnímu lékaři, který zde má možnost se rozhodnout i pro například estetičtější výplňové materiály, nebo kvalitnější protetickou práci a tato práce má zároveň u takového pacienta podstatně větší životnost.

A jak vlastně probíhá návštěva ordinace dentální hygienistky a s čím konkrétně může pomoci? K základnímu vyšetření pacienta při vstupním vyšetření patří hned po stanovení rodinné, osobní a stomatologické anamnézy vyšetření extraorální, kde se sleduje asymetrie, otoky, retní červeň, výstupy nervů a submandibulární uzliny a vyšetření intraorální, kde se sledují tvrdé a měkké tkáně. Takové vyšetření může odhalit například nádorové onemocnění, ale i jiná celková onemocnění, která zdánlivě s ústní dutinou nesouvisí. Hodnotí se rentgenové snímky, hygienistku zajímá především stav alveolární kosti (kost v níž jsou zuby zakotveny). Snímek prokazující úbytek této kosti je hlavní důkaz přítomnosti parodontitidy. Na snímku lze rozpoznat i depozita pod dásňového zubního kamene a samozřejmě přítomnost zubních kazů, výplní a protetických prací.

Dále se hodnotí stupeň poškození parodontu (závěsný aparát zubu) při gingivitidě (zánětu dásně) a parodontitidě pomocí tzv. indexů, kdy se stanoví číselný údaj, který se vyhodnotí podle předem stanovených hodnotících kritérií. Slouží nejen k hodnocení stavu parodontu a dásně a k následnému stanovení léčby, ale i jako prostředek motivační a kontrolní.

Po základním vyšetření je pacient seznámen se zjištěným stavem a jsou mu navrženy možnosti a potřeby případné léčby.

Vyplatí se přijít včas!

Pacient je seznámen nejen s příčinou vzniku nemoci, ale i s průběhem onemocnění a vlivem na celkový zdravotní stav, včetně následků, které mohou u neléčeného onemocnění vzniknout.

Na místě je zmínit i ekonomickou stránku věci. Porovnání finanční náročnosti při údržbě vlastních zubů oproti pořízení výplní a protetické práce je markantní. A protože dnešní článek má být spíše o prevenci, než léčbě, zmínila bych se o parodontoze jakožto onemocněním již vzniklém jednou větou:
PARODONTOZU LZE LÉČIT!!

Jedna z nejdůležitějších věcí v prevenci vzniku zubních kazů, vzniku a léčbě zánětu dásně i parodontozy je, aby pacient pochopil, že hlavním etiologický faktorem těchto onemocnění je ZUBNÍ MIKROBIÁLNÍ PLAK a pouze jeho správné odstraňování může předejít vzniku nových onemocnění. K zajištění dobré ústní hygieny je třeba pacientovi doporučit vhodné prostředky k domácí péči o dutinu ústní – informovat jej o prostředcích mechanických i chemických.

Správná instruktáž čištění spočívá v praktickém nácviku čištění zubů v ústech pacienta nebo na modelu. Při objednání pacienta můžeme požádat, aby si na příští návštěvu zubní ordinace přinesl vlastní kartáček a všechny pomůcky, které používá k provádění hygieny dutiny ústní. Ty pak zkontrolujeme a zhodnotíme vhodnost jejich dalšího používání, nebo doporučíme jiné. Vysvětlíme pacientovi, jaký typ kartáčku je pro něho vhodný, změříme interdentální prostory a doporučíme, jaké mezizubní kartáčky používat a jakou technikou čištění provádět. Situace na trhu s dentálními výrobky není příliš přehledná, mám zkušenost, že si pacient s výběrem kartáčků rád nechá poradit. Tvrdý kartáček v rukou nešetrného pacienta může způsobit poškození měkkých tkání v dutině ústní, ale i tvrdých zubních tkání. K čištění fixních ortodontických aparátů existují speciálně tvarované kartáčky, rovněž na protézy existují různé modifikace ručních kartáčků. Pro manuálně málo zručné či pohybově postižené pacienty jsou vyvinuty elektrické zubní kartáčky. Jsou rotační a vibrační, pro dospělé i pro děti a instruktáž s pacientem, který tento kartáček bude používat je velmi důležitá. Za speciální pomůcku, která má u části pacientů při správném použití velice dobrý efekt je označován tzv. jednosvazkový kartáček, který pomůže vyčistit místa, jako jsou skloněné dolní řezáky, zadní plošky posledních zubů, obnažené kořeny, třetí stoličky, krčkově oblasti. V neposlední řadě se při návštěvě dentální hygienistky můžete poradit o pomůckách, jako jsou dentální nitě, párátka, stomatologické irigátory a také lokální chemické prostředky – ústní vody, zubní pasty, fluoridační přípravky.

Motivovaný, spolupracující a spokojený pacient, který je již ve fázi, kdy lékaře či dentální hygienistku navštěvuje pravidelně z preventivních důvodů, je pro nás největší odměnou a ne zřídka se setkáváme s klientem, který je do procesu o zdravé zuby zainteresován tak, že by chtěl pro svůj úsměv udělat stále více.

A proč si kromě zdravého úsměvu, nedopřát ještě úsměv o něco krásnější v podobě bělejších zubů? Bělení zubů se u nás stává velice populární a jako jedna z nejčastějších otázek kladených v ordinaci je, zda je bělení bezpečné. Rozsáhlé studie a klinické průzkumy dokazují, že bělení zubů pod kontrolou zubaře a dentální hygienistky je bezpečné. Dokonce že působí proti plaku a snižuje otoky a zarudnutí dásní. Velmi individuální záležitostí je výběr vhodné bělící metody. Kromě časových a finančních možností klienta, hraje důležitou roli při výběru techniky bělení prvotní příčina zabarvení zubů, rozsah a intenzita zabarvení zubů i citlivost zubů. Vybělením zubů ale vše nekončí! O bílé zuby je třeba pečovat i je za nějaký čas zase přibělit.

Snahou dentálních hygienistek je poskytnout klientovi trvalé zázemí v podobě zubní ordinace, kam bude rád přicházet a mít záruku, že při pravidelných návštěvách, mu jím vynaložený čas i peníze přinesou stálý zdravý a krásný úsměv.

 

Zaměřeno na Váš úsměv!

Zuzana Schneiderová, DiS.