Jana Fürstová, DiS.


dentální hygienistka Jana Fürstová, DiS.

Vzdělání:

 • Střední zdravotnická škola Alšovo nábřeží – obor Zubní technik
 • Jednoleté přípravné studium na lékařské a přírodovědné obory
 • Vyšší odborná škola zdravotnická v Ústí nad Labem – obor Diplomovaná dentální hygienistka
Kvalifikace, kurzy, školení:
 • Registrovaná Diplomovaná dentální hygienistka s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 • Člen ADH ČR
 • Konference Dentálních hygienistek – 2009, 2010, 2011
 • Pražské Dentální dny
 • Vinohradské Dentální dny
 • Student
 • InDent
 • Týden čistých zubů – praktický kurz MUDr. Jiřího Sedelmayera
 • Řešení neodkladných stavů v ordinaci zubního lékaře
 • Odborné sněmy a konference ADH ČR

Budu se na Vás těšit v mé ordinaci
Jana Fürstová, DiS.